Van het Klosterrather Hof naar het hotel Rodderhof

Ontdek de geschiedenis van ons hotel

In het jaar 1248 werd door Augustijnse monniken uit Klosterrath bij Aken het voormalige erf van Klosterrath – vandaag de dag RODDERHOF genaamd – direct tegenover de bovenstroomse deur, binnen de stadsmuur van Ahrweiler, gevestigd.

Het vormde het middelpunt van het landgoed van de monniken.
Het hotel ontstond in nauwe samenwerking met de voor monumentenzorg bevoegde autoriteiten in Rijnland-Palts, omdat de bestaande muren gerestaureerd en bij het project betrokken werden om het complete complex qua substantie in stand te houden.
Het erf bestaat uit een prachtig, twee etages tellend bouwwerk in breuksteen, een rechthoekig aansluitende gebouwenvleugel en een lang uitgestrekt landbouwgebouw met poortdoorgang. De kloosterlijke binnenplaats wordt in de richting van Mühlbach met een anderhalve etage tellend gebouw uit een jonger tijdperk afgerond.
Nog andere pronkstukken van het hotel Rodderhof zijn een trap met plankbalusters in het architectonische verleidelijke woonhuis en het indrukwekkende gipsplafond op de benedenverdieping.

Haar naam kreeg het erf van de Augustijnse koorheren die al in de 13e eeuw in het gemeentegebied van Ahrweiler tal van wijngaarden bezaten. Het klooster zelf was nauw verbonden met de graven van Saffenburg die in de buurt van het klooster hun kasteel Rode bezaten, later dan met het klooster Marienthal.
Om hun dagelijkse miswijnen te hebben maar ook om vrienden te onthalen, voerden de Klosterrather monniken op hun bezittingen aan de Ahr voor het eerst de moeizame terrasbouw op de steile hellingen in. Ook vandaag de dag nog doet de wijngaardligging Klosterley denken aan de monniken van Klosterrath.
Nadat Ahrweiler in het jaar 893 een stad werd, bouwden de bewoners de ook vandaag de dag nog volledig in stand gehouden stadsmuur van de metropool van de rode wijn. In het jaar 1248 verhuisden de monniken naar een groter erf binnen de stadsmuren van Ahrweiler.

Dit erf kreeg in de volksmond de naam „Rodderhof“ en bleef eeuwenlang tot de secularisatie de eigendom van Klosterrath. Door een hevige brand ging het in 1689 in vlammen op. Pas in 1714 werd het vervallen complex weer opgebouwd en in een twee etages tellend woonhuis met acht assen en bedrijfsgebouwen, een ringmuur en een poortdoorgang omgetoverd.
Als „Huis met schuur, aanliggende boomgaard“ werd het erf vermeld in een lijst met huizen die op bevel van de Keulse aartsbisschop op 28 juli 1659 samengesteld werd.
Deze optekeningen van de belastbare goederen moesten er na de oorlogsperikelen van de 30-jarige oorlog ertoe bijdragen, de belastingdruk billijk te spreiden. Na de inbezitneming van het gebied links van de Rijn door de Fransen werd door het consulaire besluit d.d. 9 juni 1802 de secularisatie van het kloostergoed doorgevoerd.

Eén jaar later ging het erf naar Frans staatsbezit over. De familie Kreuzberg, die bijna één derde van de klooster- en herenerven van de Franse staat verwierf, kocht ook de eigendomsrechten op het hotel Rodderhof. In het jaar 1884 werden de broers en zussen als eigenaars vernoemd. Begin van de 20e eeuw werd de stad Ahrweiler eigenaar van het hotel Rodderhof en werd het aan de barok toegeschreven woonhuis op de monumentenlijst geplaatst.
Vele jaren lang werd het erf voor de meest uiteenlopende doeleinden benut. In het jaar 1990 verwierf de firma Treukontor het om het, zoals we het de dag van vandaag kennen, als hotelbedrijf te gebruiken.
Op 07.05.1993 werd het hotel in gebruik genomen. Sinds die tijd runt onze familie de zaken van het hotel Rodderhof.

In 2008 kon bovendien het nabijgelegen perceel in de Oberhutstraße 46 aangekocht worden. Daardoor kon het hotel met 8 comfortkamers uitgebreid worden. De vergaderzaal „Laurentius“, een overdekte doorgang naar het hotel, de ruimtes „Aloisius“ en „Sebastianus“ en ook de barzone kwamen tot stand.

In 2010 werd bovendien het gastenverblijf „Maximilian“ in de Johanniswall aangekocht.
Daar hebben wij twee appartementen, één tweepersoonskamer en één eenpersoonskamer ingericht.

Sinds die tijd runt Dirk Hempen als beherende vennoot alsook sinds 01.10.2013 Daniel Hempen als directeur de zaken van het hotel Rodderhof.

De Familie Hempen